De Mix
42 woningen - Dordrecht
 
Dit renovatieproject betrof 42 woningen met zeer veel varianten waaruit de bewoner kon kiezen, vandaar de naam De Mix.
De volgende varianten waren mogelijk:

* Standaard woning zonder wijzigingen.
* Aanbouw kleine serre aan de achterzijde.
* Aanbouw grote serre aan de achterzijde met transparant dak.
* Aanbouw grote serre aan de achterzijde met dicht dak.
* Het ophogen van het dak.
* Het ophogen van het dak met badkameruitbouw aan de voorzijde.
* Het verplaatsen van de badkamer.
* Een open keuken.

Verder werd er natuurlijk ook het nodige werk verricht aan de bestaande installaties en aan het casco. De volgende onderdelen werden verbeterd of vernieuwd:

* Nieuw dak.
* Buitengevel isolatie.
* Nieuwe kozijnen.
* Plaatsen van een HR ketel.
* Nieuwe riolering.
* Aanpassen elektrische installatie.
* Aanbrengen mechanische ventilatie.
* Standaard erfafscheiding met beplanting.

Door al deze ingrepen is deze wijk een stuk opgeknapt en is er een eigen karakter ontstaan. Door de bewoners uit zoveel varianten te laten kiezen zijn ze meer betrokken bij hun woning en omgeving. Le Alpine heeft hier het toezicht en de bewonersbegeleiding gedaan.
 
Foto's hieronder: Door de diverse varianten ontstaan er zeer gevarieerde blokken woningen die een apart karakter aan de wijk geven.

             

Foto's hieronder: Wat wel jammer is dat na een aantal jaren er toch bewoners zijn die de beplanting hebben weggehaald en op een andere manier een erfafscheiding proberen te verfraaien